• SAMARIA01.gif
 • SAMARIA010.jpg
 • SAMARIA02.jpg
 • SAMARIA03.jpg
 • SAMARIA04.jpg
 • SAMARIA05.jpg
 • SAMARIA06.jpg
 • SAMARIA07.jpg
 • SAMARIA08.jpg
 • SAMARIA09.jpg
 • SAMARIA11.jpg
 • SAMARIA12.jpg
 • SAMARIA13.jpg
 • SAMARIA14.jpg
 • SAMARIA15.jpg
 • SAMARIA16.jpg
 • SAMARIA17.jpg
 • SAMARIA18.jpg
 • SAMARIA19.jpg
 • SAMARIA20.jpg

 

 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Κέντρο Νησιωτικού και Μεσογειακού Πολιτισμού «ΜΕΣΟΝΗΣΟΣ»,

Μέλη της Επιστημονικής Κοινότητας του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αθηνών &

ΚΕΠΠΕΔΗΧ - ΚΑΜ, Δήμος Χανιών

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ελισάβετ Γράψα, Dr Ιστορίας-Πρόεδρος Κέντρου Νησιωτικού και Μεσογειακού Πολιτισμού «ΜΕΣΟΝΗΣΟΣ»

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευθυμία Βερυκίου-Παπασπυριδάκου, Αναπλ. Καθηγήτρια Φυσικής Γεωγραφίας-Γεωμορφολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Παρασκευή Νομικού, Λέκτορας Φυσικής Γεωγραφίας & Γεωλογικής Ωκεανογραφίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΜΕΛΟΣ: Ιωάννης Μακρής, Αναπλ. Καθηγητής Τομέα Ηλεκτρονικής στο Τ.Ε.Ι της Κρήτης

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:Δημήτριος Παπανικολάου, Καθηγητής Τομέα Δυναμικής Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας στο Πανεπιστήμο Αθηνών

 

-Γρηγόριος Τσάλτας: Καθηγητής Διεθνούς Δικαίου, Πρύτανης Παντείου Πανεπιστημίου, Διευθυντής Ευρωπαϊκού Κέντρου Περιβαλλοντικής Έρευνας και Καταρτισης

-Κωνσταντίνος Συνολάκης: Ακαδημαϊκός, Καθηγητής Διαχείρησης Φυσικών Καταστροφών & Παράκτιας Μηχανικής στο Πολυτεχνείο Κρήτης

-Φίλιππος Βαλλιανάτος: Καθηγητής Φυσικής Γεωφυσικής - Στερέας Φυσικής της Γης στο Τ.Ε.Ι. της Κρήτης

-Νένα Γαλανίδου:Αν. Καθηγήτρια Ιστορίας & Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης

-Παρασκευή Νομικού: Επικ. Καθηγήτρια Φυσικής Γεωγραφίας & Γεωλογικής Ωκεανογραφίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών

-Χαράλαμπος Φασουλάς: Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης