• SAMARIA01.gif
 • SAMARIA010.jpg
 • SAMARIA02.jpg
 • SAMARIA03.jpg
 • SAMARIA04.jpg
 • SAMARIA05.jpg
 • SAMARIA06.jpg
 • SAMARIA07.jpg
 • SAMARIA08.jpg
 • SAMARIA09.jpg
 • SAMARIA11.jpg
 • SAMARIA12.jpg
 • SAMARIA13.jpg
 • SAMARIA14.jpg
 • SAMARIA15.jpg
 • SAMARIA16.jpg
 • SAMARIA17.jpg
 • SAMARIA18.jpg
 • SAMARIA19.jpg
 • SAMARIA20.jpg

 

Το Συμπόσιο θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό χώρο του Κέντρου Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου (ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ).

Επιδίωξη του Κ.Α.Μ., από την πρώτη διατύπωση του προγράμματος του, παραμένει η ανάληψη διαφόρων δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων, που θα εστιάζουν το ενδιαφέρον του κοινού στα προβλήματα της διαχείρησης του χώρου και της Αρχιτεκτονικής, της τέχνης που σχετίζεται άμεσα με αυτήν.

Επιχειρείται η προβολή εκέινων των χαρακτηριστικών της Αρχιτεκτονικής, που αντιπροσωπεύουν αυτό που θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε ότι εκφράζει την "Μεσογειακή ταυτότητα" της και που προκύπτουν από την ιδιαιτερότητα της διαχειρησης του χώρου στις Μεσογειακές χώρες.

Στόχος του Κ.Α.Μ. είναι να αποκαταστήσει το σεβασμό προς το φυσικό περιβάλλον και να επιχειρήσει να αποδώσει ξανά στο χτισμένο περιβάλλον την αξία του ως έργου πολιτισμού.

Για το κοινό ο ρόλος του είναι ενημερωτικός και εκπαιδευτικός. Επιχειρείται η ευαισθητοποίηση του για τη σοβαρή επίδραση που έχει στη ζωή και την ευτυχία του η αρχιτεκτονική, η τέχνη της διαχείρισης του χώρου. 

Η μέχρι σήμερα λειτουργία του Κ.Α.Μ., καθώς και η αξιοπιστία που αυτό έχει κατακτήσει, οφείλονται, σ' ένα μεγάλο βαθμό, στους πολυάριθμους φίλους του, οι οποίοι είτε το εμπιστεύτηκαν και προσέφεραν το έργο τους με τους καλύτερους δυνατούς όρους είτε παρακολούθησαν με συνέπεια τις εκδηλώσεις του.